Giáo Trình Quản Trị Nhân Lực Và Quản Trị Chất Lượng Sản Phẩm - Lê Thị Thúy, 257 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-13_21-11-37.png
  Quản trị nhân lực và quản trị chất lượng sản phẩm là môn khoa học bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Quản trị nhân lực và quản trị chất lượng sản phẩm đề cập đến toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong tất cả các giai đoạn từ thiết kế, sản xuất đến tiêu dùng. Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng đóng một vai trò hết sức to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc không ngừng đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng là một nhiệm vụ trọng yếu. Bởi vậy, tiến hành công tác quản trị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch vụ là một việc làm cấp thiết đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Để làm được điều đó, quản lý người lao động trong các tổ chức nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng luôn là vấn đề cốt lõi.
  Cuốn Giáo trình Quản trị nhân lực và quản trị chất lượng sản phẩm trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về quản trị chất lượng sản phẩm cho sinh viên ngành kinh tế nói riêng và bạn đọc quan tâm nói chung. Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:
  Chương 1: Tổng quan về nhân lực và quản trị nhân lực
  Chương 2: Kế hoạch hóa và tuyển dụng nhân lực
  Chương 3: Tạo động lực trong lao động
  Chương 4: Đánh giá thực hiện công việc và phát triển nguồn nhân lực
  Chương 5: Chất lượng và quản trị chất lượng
  Chương 6: Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
  • Giáo Trình Quản Trị Nhân Lực Và Quản Trị Chất Lượng Sản Phẩm
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2018
  • Lê Thị Thúy
  • 257 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5600
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 13, 2021

Share This Page