Giáo Trình Quản Trị Tác Nghiệp Ngân Hàng Thương Mại (NXB Thống Kê 2011) - Nguyễn Thị Phương Liên

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Jun 6, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-26_1-5-10.png
  Ngân hàng là một định chế tài chính xuất hiện khá sớm trong lịch sử. Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế - xã hội, kinh doanh ngân hàng lại càng chứng minh được sự cần thiết tất yếu và vai trò quan trọng của chúng. Hoạt động ngân hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm. Mỗi biến động về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đều tác động đến hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập kinh tế và tài chính quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động ngân hàng không chỉ chịu tác động của các yếu tố môi trường trong phạm vi một quốc gia, mà còn chịu tác động bởi các biến động của khu vực và toàn cầu. Ngược lại, sự phát triển hay suy thoái của một ngân hàng cũng có những ảnh hưởng dây chuyền đến sự phát triển của các doanh nghiệp, của ngành ngân hàng, của nền kinh tế quốc dân và rộng hơn đó là nền kinh tế khu vực, thậm chí là cả nền kinh tế toàn cầu.
  Cũng như các doanh nghiệp kinh doanh ở các ngành, lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại luôn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố chủ quan, khách quan. Chất lượng quản trị là nguyên nhân quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. Xuất phát từ nhận thức nêu trên và để trực tiếp phục vụ cho hoạt động đào tạo chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại, đáp ứng đòi hỏi của xã hội đối với sự nghiệp đào tạo đại học, Bộ môn Ngân hàng - Chứng khoán, Trường Đại học Thương mại tổ chức biên soạn “Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại” nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung Giáo trình gồm 9 chương:
  Chương 1: Tổng quan về quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại
  Chương 2: Quản trị tài sản, nợ và khả năng thanh khoản
  Chương 3: Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại
  Chương 4: Quản trị hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
  Chương 5: Quản trị hoạt động cho thuê và đầu tư của ngân hàng thương mại
  Chương 6: Quản trị dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại
  Chương 7: Quản trị các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương mại
  Chương 8: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng
  Chương 9: Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng
  • Giáo Trình Quản Trị Tác Nghiệp Ngân Hàng Thương Mại
  • NXB Thống Kê 2011
  • Nguyễn Thị Phương Liên
  • 447 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-detailbib-id-28373.html
  https://drive.google.com/file/d/1GqWx5bton4WCJmChbO-PmFce-a_wABXq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 28, 2022

Share This Page