Giáo Trình Quản Trị Tài Chính Công Ty (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Quốc Khánh, 600 Trang

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM' started by admin, Feb 11, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo trình này được biên soạn phù hợp với nội dung kiến thức cơ bản về quản trị tài chính của các chương trình đào tạo hiện đại. Giáo trình tập trung khai thác các khía cạnh kể cả về mặt lý thuyết và thực tiễn có liên quan đến việc ra các quyết định tài chính trong công ty. Bên cạnh ba nội dung chủ yếu gắn với quyết định chọn lựa các cơ hội đầu tư, quyết định chọn lựa các nguồn vốn tài trợ và quyết định chính sách cổ tức, giáo trình cũng đi sâu làm rõ các vấn đề khác có liên quan đến quản trị tài chính công ty như quản trị vốn luân chuyển, cơ cấu vốn, rủi ro, định giá trị doanh nghiệp... Toàn bộ nội dung giáo trình được trình bày qua 10 chương.
  Chương 1- Tổng quan quản trị tài chính công ty;
  Chương 2- Thời giá tiền tệ;
  Chương 3- Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận;
  Chương 4- Định giá tài sản tài chính;
  Chương 5- Chi phí sử dụng vốn và nguồn tài trợ dài hạn.
  Chương 6- Hoạch định ngân sách đầu tư;
  Chương 7- Hệ thống đòn bẩy và quyết định cơ cấu vốn;
  Chương 8- Phân tích tài chính và hoạch định nhu cầu ngân quỹ;
  Chương 9- Vốn luân chuyển và nguồn tài trợ;
  Chương 10- Chính sách cổ tức - sáp nhập và tài trợ.
  • Giáo Trình Quản Trị Tài Chính Công Ty
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Nguyễn Quốc Khánh
  • 600 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/gtquantritaichinhcongty_id2410/gtquantritaichinhcongty_id2410.aspx
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 6, 2018

Share This Page