Giáo Trình Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2011) - Phạm Quang Trung, 311 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, May 12, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-7_16-43-19.png
  Cuốn sách này gồm 14 chương sau:
  Chương 1: Quản lý tài sản cố định
  Chương 2: Quản lý tài sản lưu động và vốn lưu động
  Chương 3: Các báo cáo tài chính chủ yếu
  Chương 4: Quản lý vốn bằng tiền
  Chương 5: Quản lý tín dụng thương mại
  Chương 6: Quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp
  Chương 7: Giá trị hiện tại
  Chương 8: Các quyết định và phân tích về chi phí đầu tư
  Chương 9: Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư
  Chương 10: Rủi ro kinh doanh và đòn bẩy hoạt động
  Chương 11: Tính toán giá trị hiện tại và đánh giá chứng khoán
  Chương 12: Phân tích tài chính trong quản lý doanh nghiệp
  Chương 13: Cơ cấu vốn - Một số khái niệm cơ bản
  Chương 14: Chính sách cổ tức
  Phụ lục: Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Giáo Trình Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
  • NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2011
  • Phạm Quang Trung
  • 311 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=27752
  https://drive.google.com/file/d/1kDKcpkqt4Y0xoTxQxwrwVqnr6ezSgPTY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 7, 2022

Share This Page