Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản Công Tác Tư Tưởng (NXB Chính Trị 2010) - Lương Khắc Hiếu, 267 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-22_19-59-25.png
  Cuốn sách gồm 02 phần. Phần thứ nhất, lý luận chung về ban bản của Đảng. Phần này khái quát văn bản và văn bản của Đảng,thể loại, thẩm quyền ban hành thể thức văn bản của Đảng. Phần thứ hai, đề cập đến kỹ năng soạn thảo văn bản của Đảng về công tác tư tưởng như: yêu cầu và quy trình soạn thảo văn bản của Đảng về công tác tư tưởng, sử dụng văn phong trong soạn thảo văn bản công tác tư tưởng, soạn thảo một số văn bản thường dùng trong công tác tư tưởng...
  • Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản Công Tác Tư Tưởng
  • NXB Chính Trị 2010
  • Lương Khắc Hiếu
  • 267 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/107
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 22, 2021

Share This Page