Giáo Trình Tài Chính Công Và Phân Tích Chính Sách Thuế (NXB Lao Động 2010) - Sử Đình Thành 509 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngàng Tài Chính' started by cv9tt4, May 7, 2022.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2022-5-7_16-21-16.png
  Cuốn sách Tài Chính Công Và Phân Tích Chính Sách Thuế được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các sinh viên sau đại học thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng. Mục đích của quyển sách là góp phần vào nâng cao nhận thức về kinh tế khu vực công và vai trò của nó trong quản trị công, chính sách công và ra quyết định chính sách. Quyển sách tập trung khám phá các vấn đề kinh tế học hiện đại được vận dụng vào lĩnh vực tài chính công, chẳng hạn, hiệu ứng của chính sách tài chính công và thuế tác động đến tiết kiệm và đầu tư, hành vi người tiêu dùng, cung lao động, sự giàu có, tài sản và thương mại... Cuốn sách bao gồm một số nội dung chính sau:
  - Chương 1: Những nguyên lý phân tích tài chính công
  - Chương 2: Ngoại tác
  - Chương 3: Hàng hóa công
  - Chương 4: Đánh giá chi tiêu công, phân tích lợi ích và chi phí
  - Chương 5: Lựa chọn công
  - Chương 6: Phân cấp tài khóa
  - Chương 7: Giáo dục
  - Chương 8: Phân phối thu nhập và các chương trình phúc lợi
  - Chương 9: Quản lý chi tiêu công và nợ công
  - Chương 10: Lý thuyết thuế tổng quan
  - Chương 11: Đánh thuế và phân phối thu nhập
  - Chương 12: Thuế hiệu quả và thuế tối ưu
  - Chương 13: Thuế đánh vào cung lao động
  - Chương 14: Thuế đánh vào tiết kiệm
  - Chương 15: Đánh thuế vào đấu tư rủi ro và của cải
  - Chương 16: Thuế công ty và lựa chọn cấu trúc tài chính
  • Giáo Trình Tài Chính Công Và Phân Tích Chính Sách Thuế
  • Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài
  • NXB Lao Động 2010
  • 509 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/11xNtf8-3pl2iNF17pf09oYx4_sy4lgnc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 7, 2022

Share This Page