Giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Giáo Dục 2002) - Lưu Thị Hương, 232 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Jan 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong giáo trình, các tác giả tiếp cận vấn đề theo một cách khác so với các cách tiếp cận thông thường về tài chính doanh nghiệp. Từ một tầm nhìn tổng quát về tài chính doanh nghiệp, các tác giả đã trình bày nội dung và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, phát hiện những vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến từng vấn đề hoạt động của tài chính doanh nghiệp. Giáo trình bao gồm những nội dung chính sau:
  Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
  Chương 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp
  Chương 3: Quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp
  Chương 4: Quản lý đầu tư của doanh nghiệp
  Chương 5: Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư
  Chương 6: Chi phí vốn và cơ cấu vốn
  Chương 7: Doanh thu,c hi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp
  Chương 8: Quản lý tài sản trong doanh nghiệp
  Chương 9: Kế hoạch hoá tài chính doanh nghiệp
  Chưong 10: Tài liệu tham khảo
  Phụ lục : Một số Luật và Nghị định liên quan đến quản lý tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam
  • Giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp
  • NXB Giáo Dục 2002
  • Lưu Thị Hương
  • 232 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17826
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 19, 2018

Share This Page