Giáo Trình Thông Tin Cổ Động (NXB Lao Động 2015) - Hoàng Quốc Bảo, 257 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-19_23-43-33.png
  Nhiệm vụ đào tạo cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa có chất lượng, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, góp phần đưa đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin phong phú, đa dạng của nhân dân ngày càng cao... là những vấn đề bức thiết hiện nay. Cuốn Giáo trình Thông tin cổ động mà chúng tôi giới thiệu với bạn đọc được viết theo chương trình đào tạo cán bộ Quản lý hoạt động văn hóa - tư tưởng của khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nội dung cuốn giáo trình này giúp cho bạn đọc có những hiểu biết căn bản về công tác thông tin cổ động như: Công tác thông tin cổ động trong hoạt động tư tưởng của Đảng; chức năng, nhiệm vụ của thông tin cổ động; cổ động miệng; cổ động trực quan; mô hình và phương thức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động và của Trung tâm Văn hóa - Thể thao... Đây cũng là kết quả sau nhiều năm hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - thông tin và nghiên cứu đào tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Tuyên truyền. Hy vọng cuốn giáo trình này sẽ là tài liệu bổ ích cho sinh viên, học viên, giảng viên và những người trực tiếp làm công tác thông tin cổ động.
  • Giáo Trình Thông Tin Cổ Động
  • NXB Lao Động 2015
  • Hoàng Quốc Bảo
  • 257 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2700
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 19, 2021

Share This Page