Giáo Trình Toán Tài Chính (NXB Saga 2013) - Vương Quân Hoàng, 210 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Tài Chính' started by quanh.bv, Sep 7, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giá trị của tiền tệ theo thời gian là một khái niệm cơ bản trong tài chính. Một khoản tiền được gửi vào ngân hàng hôm nay, sau một thời gian sau sẽ tạo nên một số tiền tích luỹ cao hơn số tiền bỏ ra ban đầu. Sự thay đổi số lượng tiền sau một thời gian nào đó biểu hiện giá trị theo thời gian của đồng tiền. Ý nghĩa của tiền phải được xem xét trên hai khía cạnh: số lượng và thời gian.
  Giá trị của đồng tiền theo thời gian được biểu hiện qua lợi tức và tỷ suất lợi tức (lãi suất). Các khái niệm cơ bản này sẽ được trình bày trong chương 1 bên cạnh hai phương thức tính lợi tức (lãi đơn, lãi kép), các loại lãi suất (lãi suất hiệu dụng, lãi suất chiết khấu, lãi suất danh nghĩa). Ngoài ra, sinh viên sẽ biết cách xác định giá trị của một khoản vốn tại một thời điểm nhất định (vốn hoá, hiện tại hoá) sau khi học xong chương này.
  • Giáo Trình Toán Tài Chính
  • NXB Saga 2013
  • Vương Quân Hoàng
  • 210 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/giao-trinh-toan-tai-chinh-6987.html
   
  Last edited by a moderator: Dec 10, 2018

Share This Page