Giáo Trình Xây Dựng Đảng (NXB Lý Luận Chính Trị 2016) - Trần Thị Anh Đào, 291 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2023-8-17_22-3-32.png
  Xây dựng Đảng là một môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học cho tất cả các ngành học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thông những nguyên lý về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; những quan điểm, đường lối lãnh đạo của. Đảng Cộng sản Việt Nam trên một số lĩnh vực chủ yếu. Đồng thời, môn học trang bị cho người học những luận cứ khoa học, phương pháp luận mácxít, giúp người học có khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức xây dựng Đảng vào thực tiễn công tác xây dựng đảng ở địa phương, đơn vị mình. ˆ
  • Giáo Trình Xây Dựng Đảng
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2016
  • Trần Thị Anh Đào, Nguyễn Minh Tuấn
  • 291 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4682
  https://drive.google.com/file/d/15tA98BnWSSlwRyYES8HmxAGTLsReqJB1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2023

Share This Page