Giáo Trình Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng Và Đạo Đức (NXB Chính Trị 2018) - Nguyễn Văn Giang, 249 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-13_21-16-55.png
  Nội dung giáo trình được chia làm hai phần: Phần I: Xây dựng Đảng về tư tưởng, gồm những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng về tư tưởng, nội dung, phương thức xây dựng Đảng về tư tưởng; nội dung, phương thức xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng hiện nay. Phần II: Xây dựng Đảng về đạo đức; giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn học Xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức trong các trường đại học, cao đẳng.
  • Giáo Trình Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng Và Đạo Đức
  • NXB Chính Trị 2018
  • Nguyễn Văn Giang
  • 249 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5599
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 13, 2021

Share This Page