Gõ Cửa Thiền 101 Zen Stories (NXB Văn Hóa Thông Tin 2008) - Thiền Sư Muju, 499 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 12, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Gõ Cửa Thiền 101 Zen Stories
  NXB Văn Hóa Thông Tin 2008
  Thiền Sư Muju
  Dịch: Nguyên Minh
  499 Trang
  Ngài Nam Tuyền nói: “Tâm bình thường là đạo.” Chư vị Tổ sư dùng đến vô số phương tiện cũng không ngoài việc dẫn dắt người học đạt đến tâm bình thường này. Vì thế, thiền không phải là một lãnh vực siêu nhiên vượt ngoài phạm trù ý thức thông thường như nhiều người lầm tưởng, mà trái lại chính là sự soi rọi, chiếu sáng những trạng thái tâm thức hết sức bình thường mà mỗi người chúng ta đều đã và đang trải qua trong cuộc sống thường ngày. Một trăm lẻ một câu chuyện trong sách này là một trăm lẻ một câu chuyện hết sức bình thường. Phần lớn được chuyển dịch sang Anh ngữ từ tập sách tiếng Nhật có tựa là Shaseki-shu (được 7 dịch sang Anh ngữ là Collection of stone and sand) có nghĩa là “góp nhặt cát đá”.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page