Hải Dương Học Khu Vực Và Biển Đông (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Đinh Văn Ưu, 262 Trang

Discussion in 'Hải Dương Học' started by admin, Jun 25, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-11_15-57-41.png
  Hái dương học khu vực và Biển Đông cung cấp các kiên thức hải dương học khu vực của dại dương thê giới với trọng tâm là Thái Bình Dường và Biên Đóng. Hái dương học khu vực có mục tiêu mô tả các đặc điểm chê độ của hệ thống đại dương thê giới. Những đặc điểm chê độ này chủ yếu được xác định trên cơ sớ tập hợp, xử lý và phân tích các sô liệu, dừ liệu và tài liệu hiện có vê đại dương và biển. Những kết quả phán tích này làm cơ sơ cho việc xây dựng, thứ nghiệm và triển khai kiêm chứng các mô hình, công cụ đánh giá và dự báo hải dương học, đáp ứng yêu cầu khai thác bến vững tài nguyên thiên nhiên và báo vệ môi trường đại dương và biển. Đối VỚI những khu vực và những phần của đại (lương thê giới chưa có đủ sô liệu điều tra khảo sát hiện trường, các mô tả đặc điếm chê độ hiện nay chỉ mới dừng lại ở mức giả thiết được hình thành từ các kết quả nghiên cứu lý thuyết.
  • Hải Dương Học Khu Vực Và Biển Đông
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Đinh Văn Ưu
  • 262 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1042646
  https://drive.google.com/file/d/1uX5L-cVsAdFGqbSHGbg9rlYWgVKbQgLT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 11, 2022

Share This Page