Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2002) - Vũ Xuân Lai, 252 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-28_12-56-3.png
  Tài liệu gồm 11 chương, đề cập đến đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản; chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh; chủ nghĩa tư bản hiện đại; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Sở hữu và các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tài chính, tín dụng, ngân hàng...
  • Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị 2002
  • Vũ Xuân Lai
  • 252 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/76
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 28, 2021

Share This Page