Kỹ Thuật Biển Tập 1-Nhập Môn Về Công Trình Bờ (NXB Hà Nội 2003) - Delft Hydraulics, 234 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Công Nghệ' started by admin, Nov 20, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đẻ phục vụ chương trình đào tạo mới của các chuyên ngành Hai dương hoc, chúng tòi đã lựa chọn các sách giáo khoa và chuyên kháo liên quan tới các chuyên ngành mới như Kỳ thuật biển, Quan lý tài nguyên và môi trường biến đã được xuất bán 0 nước ngoài và dịch ra tiếng Việt.
  Bộ các bài giáng vế kỹ thuật bờ biển sử dụng cho lớp đào tạo cán bộ Viện Khoa hoc Thuý lợi Hà Nội được E. van Meerendonk biên soạn theo các bài giang từ Viện Delft Hydraulics, Hà Lan là một tài liệu tương đốì hoàn chình về lĩnh vực này. Trong giáo trinh này có nhiều phẩn liên quan tới thuý động lực biến và các công trình bdo vệ bò đã được trình bày kỹ trong các giáo trình hiện hành bảng tiếng Việt. Chúng tòi chi chon tập I và II của bô sách này để dịch vì trong đó đã trình bày tương đối đáy đủ tổng quan vê' Kỳ thuật biên nhằm làm tài liệu giang dạy cho sinh viên năm thứ 3 trước khi đi vào các chuyên ngành. Do tập III trình bày rất sâu về nhùng khía cạnh kỷ thuật của còng trình bò thuộc lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình và tập IV chi tập chung cho một vấn để chuyên sâu của thuý động lực bờ là sóng thần vì vậy chúng tôi không dịch cả hai tập này. Trên cơ sơ đó chng tỏi lấy tên cho bán dịch này là Kỳ thuật biến
  Đè đãm báo tính khoa học của vấn đế chúng tôi biên dịch toàn bò phần mơ đầu cho Bộ sách, tuy nhiên do không biên dịch các tập, III và IV nên sẽ có những bổ sung nhất định đế sinh viên có thê nám được đầy đủ yêu cầu nội dung của môn học này.
  • Kỹ Thuật Biển Tập 1-Nhập Môn Về Công Trình Bờ
  • NXB Hà Nội 2003
  • Tác giả: Delft Hydraulics
  • Dịch: Đinh Văn Ưu
  • 234 Trang
  • File PDF

  Link Download

  http://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/giao-trinh-ky-thuat-bien-tap-1-49318.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 23, 2017

Share This Page