Kỹ Thuật Biển Tập 2-Những Vấn Đề Cảng Và Bờ Biển (NXB Hà Nội 2003) - Delft Hydraulics, 208 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Công Nghệ' started by admin, Nov 20, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bộ bài giảng về kỹ thuật bờ được biên soạn phục vụ Viện nghiên cứu khoa học thuỷ lợi của Cộng hoà Xả hội Chủ ngiả Việt Nam. Trong thời gian 7 tuần từ tháng 10 đến tháng 11 năm 1989 tập bài giảng này được E. van Meerendonk từ Viện Delft Hydraulics sử dụng cho klioá đào tạo các cán bộ của Viện khoa học thuỷ lợi. Những bài giáng này là một phần của dự án hỗ trợ cho Viện nghiên cứu Khoa học thuỷ lợi do Delft Hydraulics trien khai vói sự tài trọ’ của UNDP tại Nữu Ước. Bộ bài giảng về kv thuật bờ bao gồm các nội dung sau đây:
  • Tập I: MỞ đầu
  • Tập II: Những vân để cang, vinh và bài biến
  • Tập III: Tliiêt kê các công trình ngăn sóng
  • Tập IV: Tsunami
  Nhung bài giáng này cung cấp các kiên thức chung về nguyên lý. các vấn để và phương pháp giải quyết. Ngoài ra một loạt các bài tập khác nhau củng được triển khai trong quá trình đào tạo.
  • Kỹ Thuật Biển Tập 2-Những Vấn Đề Cảng Và Bờ Biển
  • NXB Hà Nội 2003
  • Delft Hydraulics
  • 208 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/giao-trinh-ky-thuat-bien-tap-2-51011.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 23, 2017

Share This Page