Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm (NXB Xây Dựng 2005) - Phạm Ngọc Hải , 165 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by quanh.bv, Dec 9, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm
  NXB Xây Dựng 2005
  Phạm Ngọc Hải, Phạm Việt Hòa
  165 Trang
  Chương 1. Khái quát về nước ngầm
  - Vai trò của nước ngầm trong đời sống và phát triển kinh tế
  - Sự hình thành nước ngầm
  - Chế độ nước ngầm và phân loại các tầng địa chất chứa nước
  Chương 2. Phân loại và sự biến động của nước ngầm
  - Phân loại nước ngầm
  - Sự thay đổi nước ngầm và các yếu tố ảnh hưởng
  - Các hình thức tồn tại của nước ngầm
  - Nước ngầm chứa nước lỗ hổng
  Chương 3. Chất lượng nước ngầm
  - Tính chất của nước ngầm
  - Các khả năng và nguyên ngân ô nhiễm nước ngầm
  - Yêu cầu chất lượng nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
  - Các biện pháp xử lý để nâng cao chất lượng nước ngầm
  - Công trình làm sạch nước
  Chương 4. Điều tra đánh giá nước ngầm
  - Phương pháp đáng giá chất lượng nước ngầm
  - Phương pháp điều tra và phát hiện nước ngầm
  - Phương pháp phân tích vệt khe nứt
  - Các phương pháp thăm dò địa vật lý trên mặt
  - Thăm dò địa vật lý trong hố khoan
  - Phương pháp hạt nhân
  - Phương pháp khoan thăm dò nước ngầm
  Chương 5. Tính toán công trình khai thác nước ngầm
  - Các công trình khai thác nước ngầm
  - Tính toán thủy lực đối với giếng khai thác nước ngầm
  - Tính toán thủy lực đối với công trình khai thác nước ngầm theo chiều ngang
  - Tính thủy lực hệ thống giếng
  - Thiết kế công trình khai thác nước ngầm
  Chương 6. Quy hoạch và quản lý hệ thống khai thác nước ngầm
  - Quy hoạch hệ thống công trình khai thác nước ngầm
  - Bảo dưỡng và nâng cao khả năng của các công trình khai thác nước ngầm

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page