Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia Quản Lý Nhà Nước Với Hội Nhập Và Phát Triển - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Oct 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đào tạo cán bộ quản lý kinh tế nói chung, cán bộ kế toán nói riêng cho nền kinh tế quốc dân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ kế toán - kiểm toán, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới kinh tế và thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đào tạo kế toán - kiểm toán cần có sự đổi mới thực sự nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
  • Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia Quản Lý Nhà Nước Với Hội Nhập Và Phát Triển
  • NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 275 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com//kyyeukhoahocquanly_id1278.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 30, 2020

Share This Page