Liên Kết Kinh Tế Giữa Doanh Nghiệp Chế Biến Nông Sản Với Nông Dân Ở Việt Nam - Hồ Quế Hậu, 304 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Oct 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đây là công trình luận án tiến sĩ của tác giả Hồ Quế Hậu gắn với công việc tâm đắc của anh. Nội dung sách chia làm 3 chương: Chương 1 “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân”; Chương 2 ”Thực trạng liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam trong thời gian qua”; Chương 3 “Phương hướng và giải pháp phát triển liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam”.
  Giá trị đóng góp quan trọng của tập sách rõ nét ở chương 3. Trên cơ sở vận dụng lý thuyết về liên kết kinh tế (một vấn đề thời sự của phát triển kinh tế hiện nay), phân tích thực trạng ở Việt Nam trong bối cảnh thế giới và trong nước, tác giả nêu 5 quan điểm liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân Việt Nam theo đúng quan điểm phát triển kinh tế của Đảng, đồng thời cụ thể hóa nội dung phù hợp với thực tế và đối tượng; trong đó quan điểm về tôn trọng quyền tự chủ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và nông dân được chú ý nhất vì nó có vai trò quan trọng trong đổi mới lãnh đạo và quản lý kinh tế hiện nay. Từ quan điểm đúng đắn, tác giả nêu 3 nội dung định hướng và 5 nhóm giải pháp với 43 giải pháp cụ thể, khả thi, có thể vận dụng giải quyết các mục tiêu trước mắt và lâu dài trong phạm vi cả nước, nhất là ở Đồng Nai.
  Thực hiện nghị quyết của Đảng và chủ trương của Chính phủ về liên kết 4 nhà, đây là tập sách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hữu ích cho việc phát triển ngành kinh tế chế biến nông sản trong quan hệ với nông dân ở Việt Nam, có thể vận dụng hiệu quả ở Đồng Nai gắn với chương trình “tam nông” và xây dựng nông thôn mới.
  • Liên Kết Kinh Tế Giữa Doanh Nghiệp Chế Biến Nông Sản Với Nông Dân Ở Việt Nam
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2012
  • Hồ Quế Hậu
  • 304 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1oD6VjWFwfhv-P1T961EPR9Plkfk0xiJN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 8, 2022

Share This Page