Logistics Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Việt Nam (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2011) - Đặng Đình Đào

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Oct 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-7_16-53-21.png
  Trong chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/01/2011 đã xác định: “Phát triển khu vực dịch vụ hiệu quả, đạt chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc tế, phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng lớn, có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo tăng trưởng và dần từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức.”
  Dịch vụ Logistics cùng với công nghệ thông tin truyền thông, dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ giáo dục được coi là các ngành dịch vụ “cơ sở hạ tầng” trong nền kinh tế quốc dân và ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững ở nước ta. Để phục vụ cho việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về Logistics ở nước ta, đồng thời góp phần vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về phát triển kinh tế - xã hội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân xuất bản cuốn sáchLogistics – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam.
  • Logistics-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Việt Nam
  • NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2011
  • Đặng Đình Đào, Vũ Thị Minh Loan
  • 577 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1634
  https://drive.google.com/file/d/1019118Lu_LeGDWNcIBhglTagd82PNEEm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 7, 2022
 2. mradam91

  mradam91 Member

Share This Page