Nguyên Lý Sản Xuất Đồ Hộp Thực Phẩm - Ths.Nguyễn Lê Hà, 37 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Công Nghệ' started by admin, Nov 5, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Cuốn sách “ Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm” được viết lại trên cơ sở của tập giáo trình “Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm” do trường Đại Học Thủy Sản in ấn phát hành từ nhiều năm nay và các quá trình sản xuất trong dây chuyền công nghệ chế biến đồ hộp thực phẩm.

    eBook có trong tuyển tập DVD Công Nghệ Thực Phẩm

     

Share This Page