Những Vấn Đề Về Lý Luận Chính Trị Và Truyền Thông-Nhận Thức Và Vận Dụng - Hoàng Đình Cúc, 537 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by quanh.bv, Aug 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-4_11-8-0.png
  Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các chuyên ngành chính trị Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hoá, báo chí, truyền thông đại chúng ở trình độ đại học và sau đại học. Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện luôn được coi trọng và là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (16-01-1962 — 16-01-2007), để thấy được sự đóng góp quan trọng của Học viện trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền xuất bản cuốn sách Những vấn đề đề lý luận chính trị về truyền thông - nhận thức và vận dụng.
  • Những Vấn Đề Về Lý Luận Chính Trị Và Truyền Thông-Nhận Thức Và Vận Dụng
  • NXB Chính Trị 2006
  • Hoàng Đình Cúc
  • 537 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4757
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page