Quan Hệ Quốc Tế Đại Cương (NXB Chính Trị 2002) - Lê Minh Châu, 217 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2022-5-10_0-54-30.png
  Quan hệ quốc tế chiếm vị trí quan trọng trong đời sống chính trị của tất cả các quốc gia dân tộc. Quá trình hình thành dân tộc, đường biên giới quốc gia, sự biến đổi và phát triển của các chế độ chính trị, kinh tế, xã hội liên kết chặt chẽ với quá trình trao đổi, buôn bán, hợp tác, đấu tranh cũng như phát triển quan hệ ngoại giao với các nước, các vùng lãnh thổ trong khu vực và quốc tế, với các chính phủ, phi chính phủ, liên minh quốc gia, các tổ chức và phong trào quốc tế… Trong thời đại ngày nay, các mối quan hệ đó, một mặt, ngày càng phát triển sâu rộng, chặt chẽ, ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau; mặt khác, chứa đầy mâu thuẫn, phức tạp và những biến đổi không ngừng. Thế kỷ XXI sẽ đánh dấu sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, của toàn cầu hoá, và các vấn đề kinh tế, văn hoá,… các quốc gia vừa hợp tác vừa đấu tranh với nhau để tồn tại và phát triển…
  Nội dung cuốn sách được chia thành 12 chương, đề cập đến đối tượng, phương pháp nghiên cứu bộ môn quan hệ quốc tế đại cương; thời đại ngày nay và mối quan hệ giữa các quốc gia dân tộc; chủ nghĩa xã hội hiện thực; trào lưu chủ nghĩa xã hội dân chủ; chủ nghĩa tư bản hiện đại và mối quan hệ quốc tế,... Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
  • Quan Hệ Quốc Tế Đại Cương
  • NXB Chính Trị 2002
  • Lê Minh Châu
  • 217 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/122
  https://drive.google.com/file/d/1DZmF3qeFNxiapKVsDQpT7_L-secVv_y9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page