Quản Lí Hành Chính Nhà Nước Và Quản Lí Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo - Phạm Viết Vượng, 321 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức
  Chương 2: Đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo
  Chương 3: Điều lệ, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
  Chương 4: Luật giáo dục và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
  Chương 5: Thực tiễn giáo dục Việt Nam
  • Quản Lí Hành Chính Nhà Nước Và Quản Lí Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2007
  • Phạm Viết Vượng
  • 321 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/flowpaper/?bitsid=432ea8a0-a377-4cf0-9536-e8a6dc45ccce
   
  Last edited by a moderator: Jul 6, 2019

Share This Page