Quản Lý Công Nghệ Cho Doanh Nghiệp (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Sĩ Lộc, 376 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Công Nghệ' started by quanh.bv, Jan 20, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Quản Lý Công Nghệ Cho Doanh Nghiệp
    NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006
    Nguyễn Sĩ Lộc
    376 Trang
    Cuốn sách "Quản lý công nghệ cho doanh nghiệp" nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về quản lý công nghệ trong doanh nghiệp. Tài liệu được biên soạn dưới dạng một số bài giảng về môn quản lý công nghệ với thời lượng 60 tiết của lớp bồi dưỡng cho cán bộ thực hành quản lý trong doanh nghiệp.
    Sách có các nội dung như:
    Những vấn đề cơ bản về Công nghệ và quản lý Công nghệ
    Quản lý Công nghệ tại các doanh nghiệp
    Một số mẫu hợp đồng tham khảo

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page