Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999) - Mai Văn Bưu, 410 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by phumac3453, Nov 20, 2020.

 1. phumac3453

  phumac3453 New Member

  [​IMG]
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, đặc biệt là khi vai trò của “bàn tay vô hình” trong nền kinh tế thị trường hiện đại có nhiều bất cập khiến nền kinh tế bất ổn thì vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước ở mỗi quốc gia đòi hỏi phải có sự tương thích nhằm ổn định và tạo đà cho nền kinh tế đất nước phát triển bền vững. Ở Việt Nam, các nội dung của quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường cũng đang dần được hoàn thiện, góp phần ổn định kinh tế vi mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, việc học tập nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước về kinh tế nói riêng có ý nghĩa đặc biệt đối với sinh viên, học viên và những người nghiên cứu kinh tế. Quản lý nhà nước về kinh tế là môn khoa học giáp ranh giữa kinh tế học, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học quản lý và nhà nước pháp quyền, có đối tượng nghiên cứu là các quy luật và các vấn đề mang tính quy luật về sự ra đời, hình thành, tác động qua lại của các mối quan hệ, giữa các thực thể có liên quan đến các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế của một quốc gia.
  • Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999
  • Mai Văn Bưu, Phan Kim Chiến
  • 410 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/7036
  https://drive.google.com/file/d/18WxVnHMKan6QLsbiRvNClPMz35N78OnQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 6, 2023

Share This Page