Quản Lý Xã Hội Về Quốc Phòng, An Ninh Trật Tự An Toàn Xã Hội - Nguyễn Vũ Tiến, 215 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-21_11-22-27.png
  Quản lý xã hội về quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội là hoạt động đặc biệt quan trọng mà mọi quốc gia trên thế giới dều thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi việc giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Vì vậy, việc nghiên cứu, từng bước xây dựng hệ thống lý luận quản lý xã hội về quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội là yêu cầu cần thiết. Đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và học tập của sinh viên chuyên ngành Quản lý xã hội, chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Giáo trình "Quản lý xã hội về quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hột" đã được tập thể tác giả nghiên cứu và biên soạn.
  • Quản Lý Xã Hội Về Quốc Phòng, An Ninh Trật Tự An Toàn Xã Hội
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2014
  • Nguyễn Vũ Tiến
  • 215 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/873
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 21, 2021

Share This Page