Thuật Ngữ Kỹ Thuật Đóng Tàu & Đăng Kiểm Anh Việt - Cục Đăng Kiểm, 101 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by admin, Sep 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Công nghiệp tàu thuỷ, Hàng hải và Đăng kiểm Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và thử thách rất lớn để hội nhập quốc tế. Để giúp cho cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật liên quan đến đóng tàu, khai thác tàu biển và đăng kiểm khi sử dụng tài liệu tiếng Anh trong công tác của mình, Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức soạn thảo cuốn sách này, dựa trên hệ thống thuật ngữ Anh – Việt dùng trong các Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển, các Công ước quốc tế về an toàn tàu biển do Đăng kiểm Việt Nam biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong gần 40 năm qua. Với khoảng 10.000 thuật ngữ, tài liệu này bao gồm hầu hết các thuật ngữ Anh – Việt chủ yếu về đóng mới, sửa chữa, khai thác và giám sát kỹ thuật tàu biển.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page