Tin học căn bản - ThS.Đỗ Thanh Liên Ngân và Ks.Hồ Văn Tú, 173 trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Công Nghệ' started by haidang, Jan 25, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Tin học là một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục đại cương ở bậc
  Đại học, và là môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên trong các trường Đại học ở Việt
  Nam chính thức từ năm 1992. Từ nhiều năm nay, môn học này được giảng dạy hầu hết
  trường Đại học và Cao đẳng ở nước ta với những mức độ khác nhau, và cũng có nhiều
  sách, giáo trình Tin học khác nhau do nhiều tác giả biên soạn. Do sự phát triển nhanh
  chóng của ngành Tin học và yêu cầu đổi mới trong chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục
  và Đào tạo, chúng tôi đã biên soạn bài giảng môn học TIN HỌC CĂN BẢN cho tất cả
  sinh viên các ngành ở bậc đại học với mục đích giúp cho sinh viên có được một tài liệu học
  tập cần thiết cho môn học này và cũng để đáp ứng phần nào nhu cầu ngày càng cao về tư
  liệu dạy và học Tin học.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page