Tuyển Tập Báo Cáo Hội Nghị Khoa Học Biển Đông 2000 Quyển 3 - Nhiều Tác Giả, 213 Trang

Discussion in 'Hải Dương Học' started by admin, Aug 25, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  PHẦN 1: BÁO CÁOCHUNG
  1. Cơ sở dữ liệu Hải Dương Học Biển Đông và kế cận.. Võ Văn Lành, Phan Quảng, Vũ Văn Tác, Làu Và Khìn, Ngô Mạnh Tiến
  2. Các nghiên cứu về sinh học tại Biển Đông của LB Nga/ Soviet trong thế kỷ qua........ L. V. Kasyanov
  3. Hợp tác quốc tế nghiên cứu về vi tảo gây hại. Henrik Enevoldsen
  PHẦN 2: TIỂU BAN VẬT LÝ BIỂN
  1 Các xoáy địa chuyển cơ bản của vùng khơi Biển Đông và các đặc trưng nhiệt muối của chúng trong chu kỳ năm Võ Văn Lành, Tống Phước Hoàng Sơn
  2 Xấp xỉ cấu trúc thẳng đứng của nhiệt muối trong vịnh Nha Trang bằng đa thức Chebusev. Lã Văn Bài
  3
  Sự tiến triển của nhiệt độ bề mặt biển và tác động của nó trong vùng Biển Đông. Pascal Davis, Nguyễn Tác An
  4 Qui luật điều hòa theo chu kỳ triều - một số đặc điểm trao đổi vật chất lơ lửng vùng cửa sông Cửu Long. Lê Phước Trình
  5 Một số đặc điểm sóng và chế độ sóng trong vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ. Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, Tống Phước Hoàng Sơn
  6 Đặc điểm thủy văn và động lực vùng biển vịnh Phan Thiết Nguyễn Bá Xuân
  7 Đặc điểm động lực của hệ dòng chảy vùng cửa Sông Cái và vịnh Nha Trang trong mùa khô và mùa mưa. Nguyễn Bá Xuân
  8 Đặc điểm chế độ gió khu vực Đà Nẵng. Phạm Xuân Dương
  9 Đặc điểm cấu trúc và động lực lớp hoạt động bề mặt tây Biển Đông Nguyễn Kim Vinh, Vũ Tuấn Anh, Phạm Xuân Dương
  10
  Anh hưởng của hiện tượng El Nino đến trường gió mùa trên Biển Đông. Đào Trọng Hiển, Vũ Hải Đăng
  PHẦN 3: TIỂU BAN ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
  1 Đặc điểm thạch địa tầng trầm tích Holoxen vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Trịnh Thế Hiếu
  2 Bước đầu nghiên cứu kết hạch Fe-Mn vùng biển sâu Đông Nam Việt Nam. Đỗ Minh Tiệp, Tôn Nữ My Dư
  3 Tiến hóa trong Kainozoi của rìa lục địa Việt Nam (Phần từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu, 80 - 170 N; 1070 - 1130 E. Đỗ Minh Tiệp
  4 Phân vùng địa sinh thái và mối tương quan giữa hiện tượng nước trồi mạnh với các điều kiện địa chất môi trường vùng biển nam Trung bộ Việt Nam. Nguyễn Hữu Sửu
  5Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng biển miền Trung Việt Nam. Nguyễn Đình Đàn, Tôn Nữ Mỹ Dư
  6Một số đặc điểm cấu trúc địa chất và tiềm năng khoáng sản vùng quần đảo Trường Sa. Bùi Công Quế, Nguyễn Văn Lương
  7 Một số nét về các thành tạo địa chất cấu tạo nên hệ thống đảo ven bờ Trung Bộ và Đông Nam Bộ Việt Nam Nguyễn Ngọc
  8 Một số tài liệu về sinh địa tầng trầm tích đệ tam đới ven biển Việt Nam. Phạm Quang Trung, Ngô Quang Toàn
  9 Một vài đặc điểm cấu trúc kiến tạo của Biển Đông Việt Nam qua các tài liệu địa vật lý. Nguyễn Văn Giáp
  10 Một số khía cạnh địa chất và công trình từ các số liệu địa chất-thăm dò hồi âm trên thềm lục địa Nam Việt Nam. Nguyễn Văn Nhân
  11 Những đặc trưng cơ bản về cấu trúc tầng nông xung quanh các đảo san hô vùng Quần đảo Trường Sa theo tài liệu địa chấn nông phân giải cao Nguyễn Văn Lương, Dương Quốc Hưng, Doãn Thế Hưng
  12 Nhận định ban đầu về lịch sử tiến hóa các rạn san hô ở biển Trường Sa Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Huy Phúc, Nguyễn Tiến Hải, Phạm Việt Nga
  13 Về lịch sử phát triển vỏ đại dương biển Đông Việt Nam.. Phùng Văn Bách, Bùi Công Quế
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  PHẦN 4: TIỂU BAN SINH HỌC, SINH THÁI BIỂN
  1 Quần xã san hô tại các vùng nước đục và ưu dưỡng ở Vịnh Bắc Bộ. Yu. Ya. Latypov, T. N. Dautova
  2 Nguồn lợi cá rạn san hô ở Vịnh NhaTrang. Nguiyễn Hữu Phụng, Nguyễn văn Long, Trần thị Hồng Hoa
  3 Một số dẫn liệu bổ sung về tình trạng thú biển ở Việt Nam Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân
  1 Thành phần cộng sinh giữa Hải quỳ và cá Khoang cổ. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Hoàng Lê Thanh Huyền, Bùi Quang Nghị
  2 Nguồn lợi động vật đáy ở một số đảo vịnh Bắc Bộ. Đỗ Công Thung
  3 Nguồn lợi động vật hai mảnh vỏ (Bivalvia) ở vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu. Dương Trí Dũng, Nguyễn Văn Thường
  4Góp phần nghiên cứu tính đa dạng sinh học ở các vùng biển Việt Nam: Hệ động vật Foraminifera (Trùng Lỗ). Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử
  5 Đa dạng sinh học và phân bố của giống Alexandrium trong các thủy vực ven bờ Việt nam. Nguyễn Ngọc Lâm, Jacob Larsen
  6 Vài kết quả nghiên cứu định loại các loại tảo có khả năng gây hại trong các thủy vực ven bờ Việt Nam Nguyễn Ngọc Lâm, Jacob Larsen, Jette Skov, Chu Văn Thuộc, Tôn Thất Pháp, Đỗ Thị Bích Lộc, Đoàn Như Hải, Hồ Văn Thệ
  7 Những loài trong họ vẹm Mytilidae thường gặp ở biển Việt Nam. Nguyễn Chính
  8 Đánh giá tiềm năng sinh học và hiện trạng nguồn lợi thủy sản đầm Lập An Nguyễn Văn Khôi
  9Động vật phù du vịnh Phan Thiết Nguyễn Cho
  10 Tính đa dạng của khu hệ cá vịnh Hạ Long. Nguyễn Kiêm Sơn
  11 Một số kết quả nghiên cứu động vật có xương ống ngoài cá ở Viện Hải Dương Học........ Nguyễn Khắc Hường
  12 Nghiên cứu định lượng Thực Vật Phù Du vịnh Văn Phong – Bến Gỏi, Miền Trung Việt Nam. Nguyễn Ngọc Lâm
  13
  Thành phần loài và mùa vụ sinh sản của Bào Ngư ở vùng biển Khánh Hòa). Lê Đức Minh
  14 Một số đặc điểm sinh sản của loài Bào Ngư Dài (Haliotis varia Linné, 1758) ở Vịnh NhaTrang, tỉnh Khánh Hòa.. Lê Đức Minh
  15 Đặc điểm sinh học sinh sản nghêu (Meretrix lyrata) ở đồng bằng sông Cửu Long. Nguyễn Văn Hảo
  16 Đặc điểm sinh sản của cá chỉ vàng Selaroides leptolepis Cuvier 1833 ở vùng biển Đông Nam Bộ........ Đinh Hồng Thanh, Võ Văn Quang
  17 Nghiên cứu sự biến động các thảm cỏ biển Enhalus acoroides (L.f) Royle, Thalassia hemprichii (Ehrenb.) Asch.Cymodocea serrulata (R. Brown) Asch. and Magn. ở vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa........ Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Hữu Đại, Phạm Hữu Trí, Nguyễn Thị Lĩnh
  18 Nghiên cứu năng suất sơ cấp vùng rạn thông qua sắc tố thực vật. Hoàng Trung Du, Hồ Hải Sâm
  19 Đặc điểm môi trường các bãi nghêu ven bờ tỉnh Tiền Giang. Phạm Văn Thơm
  20 Nghiên cứu một số chỉ tiêu môi trường chính của hệ sinh thái bãi Nghêu Meretrix lyrata ở đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Đình Hùng
  21 Động học quá trình sinh hoá tiêu thụ oxy trong nước vùng cửa sông cái (Nha Trang). Nguyễn Hữu Huân, Hồ Hải Sâm, Phan Minh Thụ
  22 Nghiên cứu sự phân bố và sinh lượng của sò huyết ở đầm Nha Phu - Khánh Hòa. Nguyễn Thị Xuân Thu, Nguyễn Văn Hà
  PHẦN 5: TIỂU BAN HẢI DƯƠNG HỌC ỨNG DỤNG
  1 Mô hình hóa biến đổi đường bờ dưới tác động của sóng tại vùng biển Cửa Đại. Phan Quảng, Lê Phước Trình,Làu và Khìn
  2 Nghiên cứu sự thay đổi địa hình khu vực cửa sông Cà Ty (Phan Thiết) dưới ảnh hưởng của việc xây dựng kè chắn sóng Vũ Tuấn Anh
  3 Các phương pháp tính toán vận chuyển bùn cát và các mô hình biến động đường bờ, kết quả áp dụng cho một số vùng xói lở dọc bờ biển Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng
  4 Thử nghiệm các phương pháp tính toán dòng vận chuyển bùn cát dọc bờ và áp dụng cho việc tính toán vận chuyển bùn cát và biến động đường bờ phục vụ xây dựng công trình ven biển. Nguyễn Mạnh Hùng
  5 Tai biến bồi tụ - xói lở dải ven biển Việt Nam Nguyễn Tứ Dần
  6 Đánh giá Độ rủi ro động đất cho vùng ven biển cửa sông Hồng bằng công nghệ Hệ Thông tin địa lý. Nguyễn Hồng Phương
  7 Nghiên cứu địa mạo đáy biển phục vụ cho việc xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam trên Biển Đông Nguyễn Thế Tiệp, Bùi Công Quế
  8 Mô hình hệ sinh thái nhiệt thủy động lực học kép và môi trường của Biển Đông và ứng dụng để điều tra nghiên cứu hiện tượng nước trồi ở vùng ven bờ.. ..... Đinh Văn Ưu, Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Thọ Sao, Phạm Văn Huân, Phùng Đăng Hiếu
  9Sóng thần ở Biển Đông và vấn đề dự báo... Phạm Văn Thục
  PHẦN 6: TIỂU BAN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIỂN
  1. Nghiên cứu bước đầu về độc tố của cua ở vùng đảo "Nhơn Châu"..... Đỗ Tuyết Nga
  2. Một vài nghiên cứu về hàm lượng dinh dưỡng và ảnh hưởng của chế phẩm từ rắn biển tối một chỉ số tiêu hóa của động vật thực nghiệm. Thẩm Thị Thu Nga, Nguyễn Tài Lương
  3. Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng và dược học của động vật da gai: Cầu gai (Echinoidea) vùng Nha Trang và Sao biển (Asteroidea) vùng Quảng Ninh Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình,
  Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Kim Độ

  4. Thành phần hóa học của các galactan sunphát trong Agar của một số loài rong Câu Gracilaria ở ven biển phía Nam Việt Nam Lê Đình Hùng, Huỳnh Quang Năng và Ngô Quốc Bưu
  5. Rắn biển (Hydrophidae) -nguồn thực phẩm giàu hoạt chất sinh học-thuốc bổ và thuốc chữa bệnh. Nguyễn Tài Lương
  6.
  Tách chiết và xác định tính chất của Lectin và Peptid thần kinh từ Hải Sâm (Holothuria scabra) .Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Kim Độ, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Quyền Đình Thi, Đậu Hùng Anh, Hồ Kiều Diễm, Nguyễn Tài Lương
  7. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, ánh sáng, mật độ ban đầu và tỷ lệ thu hoạch lên sinh trưởng tảo.... Hà Lê Thị Lộc, Nguyễn Trọng Nho, Phạm Thị Lam Hồng
  8. Biến động thành phần loài và mật độ thực vật nổi trong các ao nuôi tôm sú thịt (P. monodon) ở Nha Trang - Khánh Hòa... Hoàng Thị Bích Mai
  9. Anh hưởng của thức ăn lên sự tăng trưởng của cá ngựa đen (Hippocampus kuda) trong điều kiện thí nghiệm... Đỗ Hữu Hoàng, Trương Sĩ Kỳ
  10. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, độ muối và mật độ ban đầu lên sự phát triển của Tảo Nannochloropsis oculata (DROOP) HIBBERD 1981 Nguyễn Văn Chung, Huỳnh Minh Sang, Nguyễn Thanh Tùng
  PHẦN 7: TIỂU BAN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN
  1 Tiếp cận cảnh quan biển trong quản lý tổng hợp đới bờ Michael Tedengren, Nils Kautsky
  2 Về huy động lực lượng khoa học công nghệ biển tham gia phát triển vùng duyên hải, hải đảo và Biển Đông Nguyễn Tác An
  3 Về kế hoạch phát triển các khu bảo tồn biển và ven bờ Việt Nam đề xuất bởi dự án ADB 5712 - REG.... Võ Sĩ Tuấn, Peter McNamee, Ronald Petocz
  4
  Nghiên cứu phát triển bộ chỉ thị môi trường vùng đất ngập nước ven bờ ở vùng cửa sông Mekong. Trương Quốc Phú, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh, Lê Bảo Ngọc, Phạm Đức Minh, S.M. Chiristensen
  5Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành Phố Hồ Chí Minh. Hoàng Đức Đạt
  6 Phần mềm quản lý dữ liệu tổng hợp biển “VODC for Network. Vũ Văn Tác, Phan Quảng, Ngô Mạnh Tiến, Làu và Khìn, Võ Văn Lành
  7 Báo cáo khảo sát cộng đồng tại các tỉnh duyên hải. P. McNamee, Trần Minh Hiền, Margret Davis
  8 Quản lý trên cơ sở cộng đồng đối với nghề cá nhỏ ven bờ Khánh Hòa...... Võ Thiên Lăng
  9Vấn đề toàn cầu hóa và đô thị hóa - Tác động của chúng đến quản lý đới ven biễn phía nam Việt Nam trong tương lai Nguyễn Văn Lục
  10 Quan trắc Triều Đỏ thí điểm tại tỉnh Khánh Hòa 1998-1999 Nguyễn Tác An, Lê Lan Hương
  11 Một số vấn đề về môi trường của thành phố Nha Trang... Phạm Văn Thơm
  12 Xử dụng công nghệ GIS trong quản lý môi trường vịnh Nha Trang Nguyễn Tác An, Tống Phước Hoàng Sơn, Phan Minh Thụ
  13 Ứng dụng công nghệ GPS và GIS trong quản lý nghề cá........ Nguyễn Thạch
  14 Đặc điểm môi trường và cảnh quan địa lý vùng đảo tỉnh Kiên Giang và khả năng phát triển du lịch sinh thái Trương Minh Chuẩn
  15 Quản lý và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản vùng bãi bồi - Cà Mau. Nguyễn Văn Duyên
  • Tuyển Tập Báo Cáo Hội Nghị Khoa Học Biển Đông 2000 Quyển 3
  • NXB Nông Nghiệp 2001
  • Nhiều Tác Giả
  • 213 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://117.0.32.49:81/handle/11744.6/148683
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 18, 2019

Share This Page