Xử Lý Tín Hiệu Số - Nguyễn Linh Trung & Trần Đức Tân, 273 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by bhanh8, Sep 1, 2013.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  Giáo trình “Xử lý tín hiệu số" mà bạn đang cầm trong tay được xây dựng theo chuỗi các môn học về lĩnh vực xử lý tín hiệu, được giảng dạy thông dụng ở các trường đại học trên thế giới cũng như Việt Nam ở bậc đại học và sau đại học, bao gồm: Tín hiệu và hệ thống, Xử lý tín hiệu số, Xử lý tín hiệu nâng cao, Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên, v.v.
  "Tín hiệu và hệ thống" thường đề cập đến các khái niệm về tín hiệu theo thời gian liên tục và theo thời gian rời rạc, phổ tần số của chúng, về hệ thống và các đặc trưng cơ bản của một hệ thống như tuyến tính, bất biến, nhân quả và ổn định.

  eBook có trong tuyển tập DVD Điện-Điện Tử

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 26, 2013

Share This Page